Diëtist Denise

Dieetadvisering wordt vaak (deels) vergoed vanuit uw zorgverzekering.

Diëtist Denise heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat de eerste 3 uur worden vergoed vanuit uw basisverzekering, dit zijn ongeveer 4 tot 5 consulten. Naast de vergoeding vanuit uw basisverzekering kan het zijn dat u nog uren vanuit uw aanvullende verzekering vergoed krijgt, neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polis. 

Tot 18 jaar is er geen eigen risico en wordt bovenstaande direct vergoed.
Vanaf 18 jaar zullen de kosten voor dieetadvisering eerst van uw eigen risico afgaan, mits u hier nog niet doorheen bent, anders wordt het direct vergoed. Een uitzondering hierop zijn ziektebeelden zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus of COPD, deze zorg valt onder de ketenzorg. Diëtist Denise is aangesloten bij ketenzorg organisatie PoZoB en Elan. In dit geval wordt uw voedings- en dieetadvies vergoed vanuit uw basisverzekering maar betaalt u hiervoor geen eigen risico. De huisarts of praktijkondersteuner zal hiervoor een verwijzing moeten maken.

Tarieven 

Geen recht (meer) op vergoeding vanuit de zorgverzekeraar?
Diëtist Denise declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor zijn prijzen afgesproken. Wanneer u door de vergoeding van de zorgverzekeraar heen bent, gelden onderstaande tarieven. 

Prijzen per consult*

Eerste consult (60 minuten)                                                           
€ 67,00
Vervolg consult (30 minuten)                                                         
€ 33,50
E-mail of telefonisch consult per 15 minuten                             
€ 16,75
Toeslag huisbezoek (binnen een straal van 10 km)                   
€ 16,75

*Prijzen zijn exclusief indirecte tijd. Indien er nog tijd nodig is voor het aanvragen van drinkvoeding en/of het uitwerken van het dieetadvies kunnen hier nog kosten bijkomen.

Kan een afspraak niet doorgaan, laat dit minimaal 24 uur van te voren weten. Meldt u uw afspraak niet op tijd af, dan worden de kosten van het betreffende consult wel in rekening gebracht. De zorgverzekering zal deze kosten niet vergoeden en u ontvangt hierover een factuur.